Metafysisk Clairvoyance

Ordbogs forklaring:

 

Meta fysik: Begrebet som studie af det, der ligger på grænsen af – eller udenfor, den verden mennesket umiddelbar har tilgang til.

 

Clairvoyance: Klarsyn: Evnen til at se skjulte forhold eller fremtidige ting, der ikke kan opfattes med de almindelige sanser. Clairvoyance bruges indenfor alternativ behandling til diagnosticering og vejledning/rådgivning. Andre måder at modtage clairvoyante beskeder på, kan også være: Klarhørelse, Klarsense herunder føle, dufte og smagssans.

 

 

Det du sender ud, får du tilbage. Det kan blive en større filosofisk udredning, at ville fortælle og uddybe hvad clairvoyance er, og der er højst sandsynligt mange variationer af hvad det indebære at være clairvoyant og benytte sig af clairvoyance i det daglige.

Der er naturligvis en del misforståelser forbundet med clairvoyance, her følger nogle af dem. Så her er hvordan du ikke skal anvende en clairvoyant.

 

-Det er misforstået at den clairvoyante skal kunne se alt omkring klienten. Eller for den sags skyld, fortælle dig de nyeste lottotal, hvilket jeg ikke overraskende, er blevet bedt om at se og fortælle temmelig ofte, og hvilket jeg naturligvis ikke kan. 

 

-Det er misforstået at den Clairvoyante kan redde dig for alt muligt, og du blot læner dig tilbage og intet foretager dig i forbindelse med at nå dine mål, eller undlader at handle på det din intuition fortæller dig. Uden handling, ingen resultater.

 

-Det er misforstået at regne med at alt er forudbestemt, og der kun findes én vej til målet, og derfor kan den clairvoyante altid fortælle 100% sikkert hvad der kommer til at ske ”next”. 

 

Der er en grund til, der er et ordsprog der hedder, ´Alle veje fører til Rom´. Jeg er overbevist om, at der er mange veje til målet, og at målet kan ændre sig livet igennem. For nogen af os betyder det muligvis, at vi har en fastlagt destination og for andre er den destination måske flygtig og kan ændres. Alt efter hvad vi har bestemt os for at lære, før vi kom hertil. Det interessante er, at vi ikke nødvendigvis får vores livsmål at vide, før vi er færdige her på jorden. Dette er jeg sikker på, hænger sammen med, at vi skal lære at nyde rejsen, være i nuet og forsøge at få det bedste ud af vores nu.

 

Når nu intet er 100% fastlagt, men du har mange veje at vælge imellem, giver dette dig en mulighed for at skabe et helt nyt perspektiv i dit liv. Med større energibevidsthed kan du udføre et mere bevidst energiarbejde. Du har pludselig friheden til at arbejde mere bevidst med dine energier, til at skabe dit liv, til at manifestere. 

 

Her kommer jeg, som clairvoyant ind i billedet. Her kan den clairvoyante gøre gavn og hjælpe til at sætte den rette kurs i dit arbejde med dig selv og dine drømme i livet. En clairvoyant ser uafhængig af tid og sted ind i de parallelle energier. Når en clairvoyant ser og mærker din fortid, din nutid og din mulige fremtid, kan det anvendes til at ændre kurs, hvis det du får at vide ikke lige var det du havde allermest lyst til skulle ske. 

Nu bliver det så igen rigtig spændende. De energier der bliver læst ud fra, fortæller også hvilken frekvens du befinder dig på. Det betyder hvilket niveau i dit liv du befinder dig på, og om det er det niveau du vil forblive på eller du ønsker at ændre det. Vi kan manifestere og komme i højere frekvens ved at arbejde med vores indre og ydre energiniveauer. Ved at hæve vores frekvens kan vi alle lære at se, føle, høre, dufte og smage forvarsler om ting der kommer til os, enten fordi vi har tiltrukket dem ved bevidst at arbejde med dette eller fordi vi har åbnet os for nogen/ noget der ikke umiddelbart virker til at være for vores højeste bedste gode.

 

Her er det vigtigt for mig at pointere at jeg oplever livet på mange planer, og nogle af disse handler, som jeg ser det, om at vi før vi kommer her til jorden er med til at planlægge, sammen med vores guide og skytsengel, hvad vi ønsker at komme til at lære mens vi er her.

 

Den anden del er at livet på jorden ikke kun består at lys men også af mørke. Desværre for os kan vi ikke sådan umiddelbart skelne hvad der var med i vores planer og hvad der direkte er afstedkommet fra den mørke sides påvirkning. Det kræver indsigt og viden, vi ikke altid har tilgang til mens, vi er her på jorden. 

 

Derfor kan vi ikke vide os sikre, men vi kan forsøge at handle ud fra hvad vi føler og tror er til vores højeste bedstes gode. Forsøge at skabe det liv der føles sandt og helt for os. 

Metafysisk clairvoyance kan hjælpe dig til, og bidrage til at klare de udfordringer du står over for, på bedst mulige måde. 

 

Jeg læser det du har valgt, bevidst eller ubevidst, at lægge ud i din aura/ dit energifelt. Det er dit valg, hvad du vil bruge disse oplysninger til. Det er dit liv, og dine valg. Jeg ser mig selv som tolk/rådgiver.

Vær bevidst om, at du kan ændre tingene, særligt når du øger din frekvens eller ændre dit mønster, hvis det er det du inderst inde ønsker.

Info om tjenester:

Vigtigt, spørg om du må spørge/købe SMS, inden du sætter det helt store igang, med at sende spørgsmål og betale, da det ikke er sikkert, jeg må hjælpe dig.

 

Ikke “gemme” flere underliggende spørgsmål ind under eet, spørgsmål, da det kan blive forvirrende.

 

SMS tjeneste. Korte svar, ja/nej/kort sætning: Denne tjeneste er til dig, der kender til clairvoyance og som har erfaring med at anvende dine rådgiveres hjælp og vejledning her i livet. Tjenesten anvendes hvis du lige har behov for et kort og kontant svar på en simpel og lige til problemstilling, hvor korte og enkle svar er anvendelige. Der er mulighed for forskellige rabatter, og at købe 5 på hinanden følgende SMS spørgsmål/svar. Du behøver ikke benytte dig af alle sammen på een gang, men kan gemme til senere, når blot du husker, hvor mange du har anvendt og du har tilbage.

 

Mail svar tjeneste. Middellængde: Denne tjeneste er mest velegnet til dig, der har erfaring med at benytte clairvoyance, og som har behov for et lidt længere svar end de korte SMS svar.

 

Mail svar tjeneste. Lange svar med flere svar i een mail: Denne tjeneste er til dig, der har erfaring med at benytte clairvoyance, og som har behov for flere på hinanden efterfølgende svar, af længere karakter, i samme mail.

 

Telefonkonsultation/clairvoyance rådgivning: Denne tjeneste er til dig, der har erfaring med at benytte dig af clairvoyance, men som ikke har behov for en hel clairvoyance session. Her har du allerede spørgsmålet klar, når vi starter samtalen og du informere helt konkret hvad du har behov for svar på. Efterfølgende svare jeg det, jeg får besked på af dine rådgivere. Denne tjeneste er minuttakseret.

Metafysisk Clairvoyance: Denne tjeneste kan anvendes af alle der har lyst og behov for at finde deres vej i livet, på bedst mulige måde, udfra de åndelige rådgiveres vejledning. Jeg kan komme til dig, eller du kan benytte Skype/telefon. Når vi starter, fortæller jeg, ganske kort hvordan jeg arbejder. Derefter går jeg igang med at se, hvad du har i din aura af ting og sager, og som er væsentlige for dig, at fokusere på, i nuet og fremtiden. 


Undervejs spørger jeg, om du har noget du gerne vil spørge om, hvis ikke, fortsætter jeg med at fortælle. Jeg sidder og tegner i denne her tjeneste… ting og symboler i auraen, mest for min egen skyld, så jeg kan se, hvor langt jeg er, nogle gange kommer der meget på min “krusedulle” tegning, andre gange kommer der ikke så meget. Det har intet at gøre med, den mængde information du får at vide…Du kan få tegningen med dig efterfølgende, hvis du har lyst til det. Du er velkommen til at optage på det hele evt. på mobil.

Hvis du selv medbringer telefon at optage på (husk at sætte den på flytilstand).


Hvis du har spørgsmål, du meget gerne vil have besvaret, kan du evt. skrive dem ned, inden du kommer.

Sessionen tager ca. 50 – 60 min. alt efter hvor meget du kan rumme og hvor meget din åndelige rådgiver har til dig. Efterfølgende tilbyder jeg dig en opsamlings samtale over telefonen, af en varighed på ca. 15 minutter, Denne finder sted efter aftale.  Samtalen benyttes til at få besvaret evt. afklarende spørgsmål, du måtte have fået, efter vores clairvoyance session. Dette fordi, jeg oplever at mine klienter kan have svært, ved at rumme mere når de 50-60 er gået. Derfor kan det være godt med en lille opfølgning. Skulle du vælge, ikke at ville have den op følgende samtale, er det naturligvis op til dig, men prisen er stadig den samme.

Skulle du have behov for meget længere tid og evt. kombination med een af de andre tjenester jeg tilbyder. Spørg gerne ind til dette.


Samlerabat: Hvis du ønsker at have et længere forløb hos mig, kan du med fordel, investere i et samlerabat forløb. Du bestemmer selv, hvor lang tid du vil være om at bruge forløbet. Planlægningen kan foregå i samråd med din åndelige rådgiver.

Samlerabat, kan ligeledes anvendes som en fælles investering, hvis I er flere der ønsker nogle forløb, eller I er mange der kunne tænke jer, at samles til nogle arrangementer. Jeg tager dog max 3 til 4 stk. ind ad gangen.


Du må gerne benytte dig af både healing og clairvoyance i den samlerabat du investere i. Samlerabat forløb er på 10 timer ialt.

Sheala Laubin

Når jeg er udenlands anvend
Whatsapp, Skype eller Messenger

Jeg arbejder både med mine klienter fra ind og udland. Efter aftale med dem der er i forløb træffes jeg på Whatsapp, Skype, Teams, Zoom eller Messenger.


Folkesparekassen:

1684 – 0000539422

IBAN NR. DK 518600000539422

KONTAKT